Koulupoliittinen vasemmisto KOVA

Risto Rinne
rinne-a-utu.fi

KOVA eli Turun seudun KOulutuspoliittinen VAsemmisto on vuonna 1974, yhtenäisen peruskoulun synnyttämisen voittotunnelmissa, perustettu vasemmistolainen yhdistys. KOVAn toimintakenttä liittyy ennen muuta koulutuspolitiikkaan sen kaikilla alueilla ja asteilla.

Koulutus on yksi keskeisin voimavara rakennettaessa tasa-arvoista, hyvinvoivaa ja ihmisarvoista suomalaista yhteiskuntaa. KOVA vastustaa kasvavaa yhteiskunnallista ja kulttuurista eriarvoisuutta.